privacybeleid

datum: 10 mei 2018

wagamama limited en noodlebar benelux b.v. (“wij” en ”ons”) zijn toegewijd aan het beschermen van jouw privacy.

deze verklaring moet gelezen worden in combinatie met onze ‘algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website’ (de “website”) die hier https://www.wagamama.nl/ te vinden zijn (de “gebruiksvoorwaarden”).

dit privacy en cookiebeleid (het “privacybeleid”) legt uit hoe wij de persoonsgegevens gebruiken die wij van jou verzamelen en hoe je ons kunt vragen om deze persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen of verwijderen of het gebruik daarvan te beperken en bevat de beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen ter bescherming van jouw privacy.

door gebruik te maken van deze website of door het indienen van persoonsgegevens aan ons via deze website, ga je akkoord met het feit dat wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bekendmaken overeenkomstig dit privacybeleid. als je niet akkoord bent met dit privacybeleid, verzoeken wij je om deze website niet te gebruiken of ons geen persoonsgegevens te sturen via deze website

1 de informatie die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken

wanneer je deze website bezoekt kun je aan ons informatie die betrekking heeft op jou, waaronder persoonsgegevens, verstrekken en kunnen wij deze verzamelen.

je kunt ons op verschillende manieren persoonsgegevens verstrekken, zoals:

• het invullen van formulieren op deze website (zoals het contactformulier); • met ons corresponderen via e-mail, telefoon of anderszins; • je inschrijven voor e-mail updates, nieuwsbrieven of andere abonnementen of acties zoals van tijd tot tijd op deze website staan; • gebruikmaken van het wi-fi netwerk in één van onze restaurants; • het rapporteren van een probleem of het verzoeken om support voor de website; • communiceren met ons via sociale media websites of apps (zoals twitter, facebook, instagram e.d.); en • het deelnemen aan onze wedstrijden, promoties, sweepstakes en enquetes op onze website.

de informatie die je aan ons verstrekt kan de volgende persoonsgegevens betreffen: naam, post- of woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, gegevens over je sociale media account (zoals facebook en twitter) en alle andere persoonsgegevens die je bij registratie, of op een andere manier aan ons verstrekt via de website, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor ons om de services die beschikbaar zijn via onze website aan jou te verlenen.

als gevolg van ieder van je bezoeken aan onze website, kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:

• technische informatie, zoals ip adres, logingegevens, browser type en versie, tijdzone instelling, browser plug-in types en versies, besturingssysteem, platform, apparaat type, hardware model, mac adres, unieke apparaat indicatoren en mobiel netwerk informatie; • informatie over je bezoek, zoals de volledige url en klikgedrag naar en vanaf onze website (inclusief datum en tijd); • informatie over jouw netwerk, zoals informatie over apparaten, knooppunten (nodes), configuraties, verbindingssnelheden, netwerk en applicatie prestaties en locatie informatie uit wi-fi connectiepunten; • pagina’s die je hebt bekeken of waarnaar je hebt gezocht, pagina response tijden, download storingen, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over klikgedrag op een pagina (scrollen, klikken en mouse-overs) en de methode die werd gebruikt om naar een andere pagina te gaan.

wij verwerken deze persoonsgegevens/informatie voor de volgende doeleinden

• behandeling van jouw verzoeken en vragen; • het leveren en personaliseren van onze service aan jou; • oom je op de hoogte stellen van wijzigingen in onze services; • samenstellen van je member profiel en je profiel voor het loyaliteitsprogramma; • misdaadpreventie en vervolging van overtreders; • oom onze website veilig en beveiligd te houden; • ovoor het behoud van informatie als referentie of algemene bron (voor analyses en onderzoek); • ovoor reserveringen en boekingen; overzamelen van informatie voor statistieken en trendanalyse • oonderzoek en analyse op een algemene/generieke en/of anonieme basis; • uitvoering en administratie van onze prijstrekkingen en wedstrijden (welke onderworpen zijn aan aparte algemene voorwaarden); • oom aan wet- en regelgeving en compliance verplichtingen te voldoen; • het doen van members aanbiedingen aan jou en om jou informatie te verstrekken over producten en diensten die interessant kunnen zijn voor jou; en uitvoering van marktonderzoek.

wij verzamelen ook persoonsgegevens voor statistieken met als doel het monitoren van het gebruik van onze website en kunnen deze persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden. deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens waarmee het mogelijk is om jou als individu te identificeren.

als je ervoor kiest om berichten te plaatsen op ons forum, onze sociale media pagina’s (zoals facebook, twitter, youtube en instagram) of andere locaties waar berichten kunnen worden geplaatst, zullen wij die informatie en persoonsgegevens die je hiermee aan ons verstrekt verzamelen. wij bewaren deze informatie en persoonsgegevens voor de doeleinden zoals opgenomen in dit privacybeleid en voor zover noodzakelijk voor het oplossen van geschillen, het verlenen van klantenservice en voor het oplossen van problemen voor zover toegestaan op grond van de wet.

wij kunnen de persoonsgegevens die wij uit andere bronnen ontvangen combineren met de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen en over jou verzamelen. wij kunnen deze gecombineerde persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

als je geen gebruik meer maakt van onze website of onze toestemming aan jou om deze website te gebruiken is beëindigd, kunnen wij gebruik blijven maken van je persoonsgegevens en deze delen zoals aangegeven in dit privacybeleid (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), en zoals toegestaan op grond van de wet. als je geen e-mail met informatie in verband met deze website meer ons wilt ontvangen, klik dan op de ‘uitschrijven’ link in de e-mail.

2 informatie beveiliging

internet is geen veilig medium. wij hebben echter een aantal beveiligingsprocedures opgenomen zoals omschreven in dit privacybeleid. jouw gebruikerspagina (‘mijn wagama’ pagina) is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. geef deze nooit aan iemand anders.

wees je ervan bewust dat alle communicatie via het internet, zoals e-mail, niet beveiligd is tenzij deze is versleuteld via encryptie. jouw communicatie kan door diverse landen worden gestuurd voordat deze wordt bezorgd – dit is hoe het internet werkt. wij kunnen geen verantwoordelijkheid accepteren voor onbevoegde toegang tot of verlies van persoonsgegevens voor zover dit buiten onze macht gebeurt.

wij zijn ervan overtuigd dat wij geschikte procedures, regels en technische maatregelen hebben ter bescherming van persoonsgegevens die wij in onze macht hebben (mede gezien het type en de hoeveelheid persoonsgegevens) tegen onbevoegde toegang, onjuist gebruik of bekendmaking, onbevoegde wijzigingen, onwettelijke vernietiging, of onbedoeld verlies.

al onze werknemers en data bewerkers die toegang hebben tot of te maken hebben met de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn verplicht tot het vertrouwelijk behandelen van de informatie van onze bezoekers.

wij verzekeren je dat jouw persoonsgegevens niet aan overheden of autoriteiten wordt verstrekt, behalve als dit verplicht is op grond van de wet of wanneer hierom wordt verzocht door overheidslichamen of handhavingsorganisaties.

3 aan wie worden jouw persoonsgegevens bekendgemaakt?

jouw persoonsgegevens kunnen bekend gemaakt worden voor verwerking, voor doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid, aan:

• wagamama limited en wagamama international (franchising) limited; • onze medewerkers; • onze filialen; • onze groepsmaatschappijen en hun medewerkers • rechtsopvolgers van ons bedrijf • derden zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) consultants en andere dienstverleners die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens als zij ons hun diensten verlenen (zoals bijvoorbeeld marketingdiensten en it support diensten); • ooverheidslichamen en politie en in reactie op wettelijke verzoeken; en • accountants en andere diensverleners die audits verrichten of ons adviseren of assisteren voor een of meer van onze zakelijke doeleinden in een land waarin wij actief zijn.

wanneer wij jouw persoonsgegevens delen met wagamama limited en wagamama international (franchising) limited, worden zij verantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens en kunnen zij de persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden zoals uiteengezet in hoofdstuk 1 “de informatie die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken”. je kunt contact opnemen met wagamama limited en wagamama international (franchising) limited via http://www.wagamama.com/contact-us

• daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken:

• als wij ons bedrijf of bedrijfsonderdelen daarvan verkopen, in dat geval mogen wij jouw persoonsgegevens bekendmaken aan mogelijke kopers van ons bedrijf of bedrijfsonderdelen; • als ons bedrijf wordt gekocht door een derde, in dat geval worden de persoonsgegevens geacht een van de overgedragen onderdelen te zijn; en

• als wij een verplichting hebben om jouw persoonsgegevens te delen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, in geval van nood, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van wagamama, onze klanten, cliënten of anderen te beschermen.

4 jouw rechten in relatie tot jouw persoonsgegevens

je kunt altijd je persoonsgegevens opvragen en fouten laten corrigeren. wanneer nodig, kun je jouw persoonsgegevens door ons laten verwijderen, corrigeren, wijzigen of aanvullen. contacteer ons via marketing.assistent@wagamama.nl

wanneer je ons contacteert zorg er dan voor dat je volledige naam en adres zijn opgenomen in het verzoek. wij zouden het waarderen als je ons ook een korte beschrijving geeft van de persoonsgegevens waarvan je een kopie wilt of die gecorrigeerd moet worden. dit helpt ons bij het vinden van jouw data.

wij hebben bewijs van jouw identiteit nodig voordat wij je de persoonsgegevens die wij van je kunnen hebben kunnen verstrekken.

5 cookies

een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. cookies worden gebruikt om onze website informatie te laten bewaren over jouw klikgedrag, wat de website gebruiksvriendelijk voor jou maakt. veel grote websites maken gebruik van cookies en cookies worden overal op het internet gebruikt om gepersonaliseerde diensten aan te bieden. de meeste browsers zijn automatisch ingesteld om cookies te accepteren. bij ieder bezoek aan onze website wordt de cookie geactiveerd. op deze manier kunnen wij bijhouden welke onderdelen je gebruikt en welke pagina’s en informatie je bezoekt op de website om je ervaring te personaliseren.

wij maken gebruik van de volgende soorten cookies op onze website:

strikt noodzakelijke cookies deze cookies zijn essentieel om je in staat te stellen op onze website te navigeren en gebruik te maken van de toepassingen. de informatie die wordt verzameld door deze cookies ziet op de werking van onze website, zoals website scripttaal, beveiliging tokens en om beveiligde gedeeltes van onze website te onderhouden.

performance cookies deze cookies verzamelen anonieme informatie over hoe jij onze website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s je het meest bezoekt, of je storingsmeldingen ontvangt en hoe je op onze website komt. de informatie verzameld door deze cookies wordt alleen gebruikt om je gebruik van onze website te verbeteren en nooit om je te identificeren. deze cookies worden soms geplaatst door derden die diensten verlenen op het gebied van analyse van website verkeer, zoals google analytics.

functionele cookies deze cookies onthouden de keuzes die je maakt, zoals vanuit welk land je onze website bezoekt, je taal en eventuele wijzigingen die je maakt voor tekstgrootte en andere onderdelen van onze website die je naar je voorkeuren kunt instellen, om jouw gebruikservaring van onze website te verbeteren en om je bezoeken fijner en meer op maat gemaakt te maken. de informatie die deze cookies verzamelen kan worden geanonimiseerd en kan niet worden gebruikt om je klikgedrag op andere websites bij te houden.

tracking / advertentie cookies deze cookies verzamelen informatie over je klikgedrag en gewoontes om advertenties relevanter te maken en af te stemmen op je interesses. deze cookies worden ook gebruikt om het aantal keer dat je een bepaalde advertentie ziet te beperken en om te helpen bij het meten van de effectiviteit van een advertentiecampagne. deze cookies worden doorgaans geplaatst door derde partijen zoals (netwerken van) adverteerders. deze cookies onthouden de websites die je bezoekt en deze informatie wordt gedeeld met derde partijen zoals adverteerders. voor het gebruik van deze cookies vragen wij je toestemming bij bezoek aan onze website.

wij wijzen erop dat derde partijen (zoals (netwerken van) adverteerders en dienstverleners op het gebied van analyse van website verkeer) ook cookies kunnen gebruiken waarover wij geen controle hebben. deze cookies zullen veelal analytische/performance cookies zijn of tracking cookies.

wij maken gebruik van google analytics. voor informatie over hoe google jouw persoonsgegevens verwerkt en verzamelt met betrekking tot dit product en hoe je toestemming kunt intrekken, klik hier.

wij maken ook gebruik van google adsense om advertenties te plaatsen. wanneer je een advertentie bekijkt of daarop klikt zal een cookie worden geplaatst die zorgt voor advertenties die interessant kunnen zijn voor jou op deze website en op andere website. je kunt je toestemming voor het gebruik van deze cookie intrekken door deze pagina van google advertising and privacy te bezoeken.

het is mogelijk om cookies (gedeeltelijk) te weigeren en te verwijderen. wij wijzen erop dat wanneer je dit doet, bepaalde functionaliteiten die nodig zijn om een cookie goed te laten werken verloren gaan. wij kunnen de informatie verzameld door een cookie gebruiken voor verschillende statistieken, zonder dat een individu wordt geïdentificeerd.

ga voor informatie over het beheren van cookies naar www.allaboutcookies.org, of www.youronlinechoices.nl. hier vind je meer informatie over behavioural advertising en online privacy.

6 jouw toestemming

door het indienen van persoonsgegevens geef je toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen en wanneer wij dit doen zullen wij de wijzigingen op deze pagina vermelden. het is jouw verantwoordelijkheid om dit privacybeleid te raadplegen wanneer je persoonsgegevens indient. door het gebruik van de website stem je in met de wijzigingen.

wanneer de doeleinden van de verwerking wijzigen zullen wij zo snel als praktisch mogelijk contact met je opnemen en je toestemming vragen als de melding betrekking heeft op een nieuw doeleinde voor verwerking.

gezien de globale werking van de infrastructuur van het internet, kan de informatie die je verstrekt onderweg worden doorgegeven naar landen buiten de europese economische ruimte. wij zijn wereldwijd actief en daarom kan het nodig zijn om jouw persoonsgegevens door te geven aan andere bedrijven binnen onze groep die buiten de europese economische ruimte gevestigd zijn. landen buiten de eer hebben wellicht niet dezelfde bescherming van jouw data en het gebruik daarvan zoals uiteengezet in dit privacybeleid. echter hebben wij de maatregelen zoals hierboven weergegeven genomen om te proberen jouw persoonsgegevens te beveiligen en beschermen.

7 marketing en communicatie

wij zullen je op de hoogte houden van onze producten en diensten, producten en diensten van aan ons gelieerde partijen en producten en diensten van derden, via e-mail, sms, post, door gebruik te maken van de persoonsgegevens die je hebt verstrekt als je daarvoor toestemming hebt gegeven bij je inschrijving. je kunt je voorkeuren wijzigen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven.

8 gebruik van jouw persoonsgegevens ingediend bij andere websites

wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en praktijken van andere websites ook al heb je toegang gekregen tot deze websites via onze website.

wij raden je aan om het beleid van iedere website te raadplegen en contact op te nemen met de eigenaar of beheerder van een website bij zorgen of vragen.

9 overige informatie

voor meer informatie van ons over data beveiliging en privacy of vragen en verzoeken met betrekking tot jouw persoonsgegevens kun je terecht bij marketing.assistent@wagamama.nl

noodlebar benelux b.v. zuidplein 12 1077xv amsterdam of e-mail ons via onze contactpagina: http://www.wagamama.nl/contact